درباره ما

فروشگاه برنج  حیات با قرار گرفتن در  مرکز شالیزارها و کارخانجات شالیکوبی  و بهره مندی  از کارشناسان باتجربه در زمینه برنج که اکثر آنان از  کشاورزان بومی منطقه  می باشند می تواند محصولات مورد نیاز مشتریان را به  بهترین نحو و به صورت  مستقیم و بدون واسطه فراهم نماید.